Terapia

Home » Terapia

W Ośrodku Instytutu Emocji i Motywacji stosujemy różnorodne metody terapeutyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Naszym celem jest skoncentrowanie się na całkowitym zdrowiu psychicznym i emocjonalnym pacjenta, a nie tylko na objawach czy problemach.

Nasze metody terapeutyczne obejmują:

  1. Terapia indywidualna: Nasz wykwalifikowany personel terapeutyczny oferuje sesje terapeutyczne jedna na jedno, podczas których pacjent może bezpiecznie i poufnie wyrazić swoje trudności, obawy i emocje. Terapia indywidualna pozwala na spersonalizowane podejście, skupione na potrzebach konkretnego pacjenta.
  2. Terapia grupowa: Organizujemy sesje terapeutyczne w grupach, które pozwalają pacjentom dzielić się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się wspierać. Terapia grupowa dostarcza przestrzeni do nawiązania relacji i zrozumienia, że nie są sami w swoich trudnościach. Jest to również doskonała okazja do uczenia się od innych i rozwijania umiejętności społecznych.
  3. Terapia rodzinna: Uznajemy, że wsparcie rodziny odgrywa istotną rolę w procesie leczenia. Dlatego oferujemy poradnictwo rodzinne, które angażuje członków rodziny w terapię pacjenta. Wspólnie pracujemy nad komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów i tworzeniem zdrowych wzorców relacji.
  4. Terapia zintegrowana: Wykorzystujemy podejście terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), które koncentruje się na związku między myślami, uczuciami i zachowaniami. Dzięki terapii CBT nasi pacjenci uczą się identyfikować destrukcyjne wzorce myślowe i przyjmować bardziej pozytywne i zdrowe podejście do siebie i otaczającego świata. Humanistycznie pokazujemy pacjentom ich zasoby i wartości, pielęgnując poczucie siły i sprawczości drzemiącej w każdym człowieku.
  5. Edukacja i poradnictwo: Nie tylko leczymy, ale również dostarczamy wsparcie edukacyjne i poradnictwo, także psychoedukację dotyczącą uzależnienia czy depresji, aby pomóc naszym pacjentom radzić sobie w szkole, rozwijać umiejętności radzenia sobie i osiągać sukcesy w życiu codziennym. Działamy jako zespołowa siła napędowa, wspierając pacjentów na ich drodze do zdrowia i samorozwoju.

Program psychoterapii zajęciowej to strukturalny i terapeutyczny program, który wykorzystuje różnorodne zajęcia i aktywności w celu wsparcia rozwoju emocjonalnego, społecznego i psychologicznego osób uczestniczących w terapii. Program ośrodka obejmuje wiele różnych dziedzin, takich jak artterapia, gardenterapia i dogoterapia, zależnie od potrzeb i celów terapeutycznych ustalanych z pacjentem.

Artterapia: Artterapia wykorzystuje sztukę, taką jak malarstwo, rzeźba czy rysunek, jako środek wyrazu emocjonalnego i samopoznania. Osoby uczestniczące w artterapii mogą tworzyć dzieła sztuki, wyrażać swoje uczucia i doświadczenia za pomocą różnych technik artystycznych. Terapeuta artterapii może wspierać i interpretować te twórcze wytwory, aby pomóc osobie w lepszym zrozumieniu siebie i pracy nad rozwiązywaniem problemów emocjonalnych.

Gardenterapia: Gardenterapia to forma terapii, w której praca w ogrodzie i z roślinami wykorzystywana jest jako narzędzie do poprawy samopoczucia emocjonalnego i fizycznego. Praca w ogrodzie może wpływać na relaksację, poprawę koncentracji, redukcję stresu oraz wzrost poczucia własnej wartości. Osoby uczestniczące w gardenterapii mogą zaangażować się w sadzenie, pielęgnację roślin, projektowanie ogrodów i inne związane z ogrodnictwem aktywności, które mają korzystny wpływ na ich dobrostan.

Dogoterapia: Dogoterapia to forma terapii, która wykorzystuje interakcję z psem w celu poprawy zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Praca z psem jako terapeutycznym partnerem może pomagać w redukcji stresu, zwiększeniu poziomu oksytocyny (hormonu miłości) oraz poprawie umiejętności społecznych. Osoby uczestniczące w dogoterapii mogą angażować się w różne aktywności z psem, takie jak zabawy, ćwiczenia, a także interakcje terapeutyczne, które przyczyniają się do ich dobrostanu emocjonalnego.

W ramach programu psychoterapii zajęciowej, terapeuci odpowiednio dostosowują te formy terapii do indywidualnych potrzeb i celów osób uczestniczących. Zajęcia prowadzone są zazwyczaj w grupach.

W Ośrodku Instytutu Emocji i Motywacji dążymy do tego, aby każdy pacjent otrzymał spersonalizowane podejście do leczenia i najlepsze metody terapeutyczne, które będą odpowiadały ich potrzebom. Nasz priorytet to zapewnienie bezpiecznego i wspierającego środowiska, w którym nasi pacjenci mogą wyzdrowieć, rozwijać się emocjonalnie i odzyskać radość życia.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i dołączenia do naszej wspólnoty, gdzie jesteśmy gotowi pomóc Ci na Twojej drodze do zdrowia i dobrostanu emocjonalnego.