Oferta

Home » Oferta

Ośrodek Instytutu Emocji i Motywacji to renomowane miejsce, które specjalizuje się w leczeniu młodzieży w wieku od 14 lat, cierpiącej z powodu uzależnień, zaburzeń adaptacyjnych i zaburzeń nastroju, depresji. Naszym głównym celem jest zapewnienie holistycznego podejścia do zdrowia psychicznego pacjentów i wspieranie ich w procesie powrotu do zdrowia. Poprzez koncentrowanie się na pozytywnych aspektach zmian wcielanych w życie, młodzi ludzie w stworzonych dla nich warunkach pielęgnują swój spokój i wewnętrzny dobrostan.

W naszym ośrodku oferujemy szeroki zakres działań medycznych i psychoterapeutycznych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Nasz wykwalifikowany zespół składa się z doświadczonych lekarzy psychiatrów, psychologów klinicznych, terapeutów uzależnień i terapeutów zajmujących się zaburzeniami nastroju. Współpracują oni ściśle, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentom.

Nasze działania medyczne obejmują ocenę i diagnozę pacjenta, monitorowanie farmakoterapii oraz zapewnienie odpowiednich interwencji medycznych w przypadku potrzeby. Lekarze psychiatrzy przeprowadzają szczegółowe wywiady i badania, aby zidentyfikować przyczyny i czynniki wpływające na uzależnienia, zaburzenia adaptacyjne i zaburzenia nastroju. Na tej podstawie tworzymy spersonalizowany plan leczenia, który może obejmować zarówno farmakoterapię, jak i terapię psychologiczną.

Nasze działania psychoterapeutyczne są kluczowym elementem procesu leczenia. Oferujemy różne formy terapii, takie jak terapia indywidualna, terapia grupowa, terapia rodzinna i terapia zintegrowana oparta o indywidualny plan leczenia. Terapeuci specjalizujący się w uzależnieniach, zaburzeniach adaptacyjnych i zaburzeniach nastroju pracują z pacjentami, aby pomóc im zrozumieć przyczyny swoich trudności, rozwijać zdrowsze strategie radzenia sobie i uczyć się nowych, sprawdzonych i skutecznych umiejętności, które pozwolą dzieciom prowadzić satysfakcjonujące życie.

Dodatkowo, w naszym ośrodku zapewniamy wsparcie edukacyjne i poradnictwo, także po wyjściu z ośrodka w formie klubów pacjenta, które pomagają młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z nauką i funkcjonowaniem w szkole. Dążymy do tego, aby nasi pacjenci otrzymywali wsparcie na wielu poziomach i byli otoczeni opieką, która pomaga im rozwijać się i odzyskiwać równowagę emocjonalną.

W Ośrodku Instytutu Emocji i Motywacji naszym celem jest zapewnienie młodzieży skutecznej i empatycznej opieki w walce z uzależnieniami, zaburzeniami adaptacyjnymi i zaburzeniami nastroju. Dążymy do tego, aby nasi pacjenci odzyskali zdrowie psychiczne, odnaleźli sens i radość w życiu oraz rozwijali zdolności do radzenia sobie z trudnościami.

Pragniemy także nieść ulgę ich rodzicom, czy to oferując konsultacje rodzinne, czy gwarantując, iż na czas pobytu w ośrodku, dzieci zakwaterowane na pobyt stały zapewnione mają 3 posiłki dziennie z dostępem do owocowych przekąsek, wspierane są także diety alternatywne (Vege, paleo, keto).